Generelle betingelser

Gældende for alle rejser / arrangementer med Aurora Jagtrejser

Tilmelding og Betaling

Ved tilmelding betales, hvis ikke andet er aftalt eller anført i tilbudet et depositum på kr. 3.500,- af rejsens pris (dog minimum hvad der skal forudbetales af licenser, flybilletter m.v.).

Restbeløbet betales senest 60 dage før afrejse hvis ikke andet er anført i tilbudet.

Indbetales restbeløbet ikke rettidigt har Aurora Jagtrejser ret til at annullere rejsen. Det indbetalte depositum er i så fald tabt i samme omfang, som Aurora Jagtrejser har forpligtet sig over for underleverandører, ligesom Aurora Jagtrejser er berettiget til vederlag på minimum kr. 2.500,-.

Ved overskridelse af vores betalingsbetingelser henvises til renteloven.

Afbestilling / Fortrydelse

Ved kundens afbestilling, uanset grunden hertil, gælder følgende:

Ved afbestilling mere end 90 dage før afrejse tilbagebetales indbetalt depositum på betingelse af, at Aurora Jagtrejser kan få refunderet betalinger fra sine underleverandører. Aurora Jagtrejser opkræver dog altid et afbestillingsgebyr på kr. 2.500,-.

Ved afbestilling mindre end 90 dage før afrejse tilbagebetales depositum ikke og kunden skal refundere Aurora Jagtrejsers eventuelle endelige udlæg til underleverandører.

Ved afbestilling senere end 60 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Overdragelse af rejsen

Kunden kan overdrage rejsen til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i rejsen, hvis Aurora Jagtrejser underrettes om overdragelsen inden rimelig tid inden rejsens påbegyndelse.

Kunderne hæfter solidarisk for betaling af et eventuelt restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen.

Forsikringer

Aurora Jagtrejser sørger gerne for tegning af en afbestillingsforsikring, som koster 6% af rejsens pris. Ligeledes anbefaler vi på det kraftigste at der tegnes en rejseforsikring som dækker mange forskellige omkostninger i forbindelse med sygdom

Husk, altid oversøisk rejseforsikring.

Vigtigt 1. januar 2008 ændres lovgivningen for rejsesygesikringen (det gule kort) Derfor anbefaler vi på det kraftigste at der tegnes en rejseforsikring uanset hvilken destination man rejser til.

I overvejelserne omkring behov for forsikring bør kun-den mærke sig Aurora Jagtrejsers ansvarsfraskrivelse, som i overensstemmelse med internationale konventio-ner sædvanligvis betyder meget lave erstatningsbeløb.

Ansvarsfraskrivelser

Aurora Jagtrejser optræder som agent for jagtrevirer, hoteller, transportselskaber m.fl., og er uden ansvar for ændringer m.v. som følge af aftalebrud, vejrlig eller andre forhold, som Aurora Jagtrejser ikke har indflydelse på.

Aurora Jagtrejsers ansvar for mangler ved rejsen og skade på person eller ting begrænses beløbs mæssigt i samme omfang, som ved de internationale konventioner, der gælder for den mangelfulde del af pakkerejsen.

Prisregulering

Aurora Jagtrejser kan forhøje eller nedsætte prisen grundet ændrede transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings-, eller startafgifter m.v. eller valutakurser.

Ændringen af prisen sker ved at fratrække eller tillægge det nøjagtige forskelsbeløb i forhold til den oprindeligt aftalte pris.

Eksempel: Prisen på en rejse er kr. 10.000,- og er baseret på en kurs på Euro på 7,50. Kursen stiger til 8,00 på det tidspunkt, hvor kunden betaler rejsen/restbeløbet. Ændringen i danske kroner, svarende til stigningen fra kurs 7,50 til 8,00, vil blive opkrævet over prisen. Altså vil prisen for rejsen i dette tilfælde stige med kr. 596,- til i alt kr. 10.596,-.

Rejser med minimums deltagerantal

Kunden har ikke ret til erstatning for tab lidt ved Aurora Jagtrejsers aflysning af rejsen, når aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til rejsen er mindre end et i aftalen angivet minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en i aftalen angivet frist.

Flyrejse

Vi gør opmærksom på at de fleste flybilletter er inkl. 20 kg bagage, hvis ikke andet er meddelt. Nogle flyselskaber opkræver et fast gebyr for transport af våben/buer dette er aldrig inkl. i prisen på flybilletten. Vedr. evt. overvægt betales den altid af kunden ud over billetprisen.

Kørsel

Kørsel på rejsemålet er kun inkluderet i prisen, hvor dette udtrykkeligt fremgår.

Kød og skind fra nedlagt vildt

Hvis ikke andet er nævnt, tilfalder kød og skind fra nedlagt vildt altid jagtudlejeren hvis ikke andet er meddelt.

Våbentilladelser

Aurora Jagtrejser sørger for fremskaffelse af de på rejsemålet fornødne våbentilladelser.

Det kræves derimod altid, at kunden har gyldig besiddelses- og bæretilladelse i Danmark.

Aurora Jagtrejser anbefaler, at kunden har det nye EU-Våbenpas. Våbenpasset udstedes gratis af politimesteren i den politikreds, hvor kunden er bosiddende. Myndighederne på de fleste rejsemål kræver, at kunden også har gyldigt dansk jagttegn. Den til jagttegnet knyttede ansvarsforsikring gælder ved jagt i hele Europa.

Aurora Jagtrejser bestræber sig på altid fyldestgørende at oplyse om nødvendige vaccinationer og andre sundhedsmæssige betingelser, som skal opfyldes i forbindelse med rejsen. Vaccinationskravene ændres imidlertid af og til, og Aurora Jagtrejser anbefaler derfor, at kunden altid kontakter egen læge for at være sikker på at få alle relevante sundhedsmæssige oplysninger.

Trofæindførsel

Der gælder særlige regler for indførsel af trofæer, kød og skind.

Vi fralægger os ethvert ansvar i forbindelsen med hjemtransport af trofæer. Det er jægerens eget ansvar at sikre sig, at alle nødvendige tilladelser er tilstede. Vi er selvfølgelig altid behjælpelige med rådgivning og vejledning, vi anbefaler at man lader et professionelt speditionsfirma stå for hjemtransporten

Reklamationer / Klager

Skulle der imod al forventning opstå grundlag for reklamation vedrørende jagtlige forhold, indkvartering med videre. Så skal dette straks meddeles på destinationen og det skal føres skriftligt til protokol. Forudsætningen for at få en klage behandlet er at der har været klaget direkte på destinationen og at det er ført til protokol med skriftlig underskrift af kunden samt vores partner så der ikke senere opstår misforståelser. Kontakt samtidig med klagen Aurora Jagtrejser pr. telefon på 004523452694. I de fleste tilfælde kan evt. problemer afklares straks og rejsen kan fortsætte som en succes.

Rejsegarantifonden

Aurora Jagtrejser er registreret i Rejsegarantifonden, hvilket sikrer forudbetalinger og eventuel hjemrejse for kunden. Registreringsnummer 1685

Dansk ret og domstol

Alle krav mod Aurora Jagtrejser skal behandles efter dansk ret og ved de danske domstole eller voldgift.

Andet

Oplysninger i brochurer, tilbud eller andet af Aurora Jagtrejsers markedsføringsmateriale anses som en del af aftalen om køb af rejsen, med mindre ændringer er meddelt kunden inden aftalens indgåelse.

På de destinationer hvor der er indløst licenser må disse anses som udnyttet når jagten er afsluttet, hvis der ikke er nævnt noget andet i tilbudet.

Ingen aftale som evt. er blevet indgået imellem vores kunder og jagtfører eller chefer på destinationen ud over det der er aftalt med Aurora Jagtrejser accepteres ikke på nogen måde.

Der må forventes store strafgebyrer for trofæer nedlagt i fredningstid.

Der tages forbehold for trykfejl og kursreguleringer på de enkelte valutaer

Cookies og privatlivspolitik

Cookies

​Når du besøger hjemmesiden, modtager du en eller flere cookies.

Der er ingen personlige oplysninger i cookierne, hverken din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre oplysninger. Vi bruger bl.a. cookierne til at tilpasse vores website efter dine interesser, til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker.

En cookie har en udløbsdato, det vil sige, at den på et bestemt tidspunkt automatisk bliver slettet fra din computer. Cookiernes levetid kan variere, alt efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker browservinduet, mens andre kan eksistere i flere år. De fleste udbydere anvender 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik- og indholdsrelaterede cookies. Bemærk, at levetiden forlænges efter hvert besøg. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer. 

Tredjepartscookies

Hjemmesiden bruger en række tredjepartsservices. Disse services bruger i nogle tilfælde også cookies. 

Tredjepartscookies bruges til at lave statistik på dine besøg på hjemmesiden. Her bruger vi cookies til at vide, hvilke sider du besøger og hvor lang tid du er på dem. Vi benytter os af Google Analytics til dette formål.

Hjemmesiden benytter den gratis løsning af Google Analytics. Når der sendes statistikdata til Google fra hjemmesiden, medsendes ingen personfølsomme oplysninger som f.eks. cpr-nr. IP-adresse, navn, adresse el.lign. I stedet sendes normale trafikdata som tidspunkt, samt hvilken side man er på.

Kasakhstan

KÆMPE bukke i Kasakhstan IGEN i 2018 😀
Grupperejsen er nu afviklet og områderne leverede igen i år en MEGET høj kvalitet af bukke. Det blev til i alt 96 bukke i denne uge 💪
Billederne her er fra den ene kamp hvor vi havde Michael, Claus, Allan og Morten på jagt. Største buk i denne camp 1330g.
De har meddelt at de har haft en helt fantastisk tur hvor alt var langt over deres forventninger med alt. Mad, jagtområde, jagtfører, vildtbestand, størrelse på bukke og service fra Aurora Jagtrejser fra booking til afvikling af turen og de kan MEGET varmt anbefale dette til alle der måtte have interesse.
De fortæller også at der blev set flere store bukke som ikke blev skudt og at der er en god forudsætning for at 2019 også bliver med meget store bukke.

Vi har endnu ikke modtaget billeder fra de øvrige camps, vi vil prøve at bringe dem lidt senere. De vil også kunne ses i den nye katalog for 2019.

Vi har endnu lidt pladser tilbage til 2019, så skal du med vil det være en god ide at book nu inden der bliver udsolgt.

Kontakt os gerne for nærmere info.​

Katalog 2018

Modtog du ikke vores ny katalog med posten? Så har du mulighed for at se det her. 

Klik på billedet for at se det splinter nye katalog for 2018.

​Se vores galleri - klik her.

Kontor Jylland

Jomfrustien 4, 1., Postbox 115Postbox 115

DK - 6100 Haderslev​

Kontor Sjælland

Bjergvej 95

DK - 4100 Ringsted

Telefon:+45 23 45 26 94

E-mail: aurora@aurorajagtrejser.dk 

CVR: 28902662